Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Обект № 17 броя ПИ ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2021-09-28

Описание:

СЗДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл. 43а от ЗГ за срок от 5 г. и 6 м. на 17 бр. ПИ в ГТ в териториалния обхват на ТП ДГС Годеч, дата на търга: 28.09.2021 г., повторен търг: 20.10.2021 г.


Документи
11372021240908_godech.17.PI.docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури