Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2021-08-27
Обект № 211669 ДГС Своге

Дата на провеждане: 2021-09-02

Описание:Документи
06102021271408_svoge.dobiv.211669.ch.27.al.1.pdf

ПубликацияДата
Разяснения 2021-08-27 14:10:00
Договори 2021-09-03 10:40:00

<-- Обратно към процедури