Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Монтана

Дата: 2021-09-16
Обект № 21415 ДГС Монтана

Дата на провеждане: 2021-10-04

Описание:Документи
18332021300909_mont.secshishte.21415...rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-10-04 13:10:00
Проведена процедура 2021-10-05 10:10:00
Протоколи на комисии 2021-10-08 10:15:00
Договори 2021-10-08 13:35:00
Допълнителни споразумения 2021-12-30 13:30:00

<-- Обратно към процедури