Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2021-09-17
Обект № 211361 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2021-10-05

Описание:Документи
04292021171109_botevgrad.secshishte.211361.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-10-08 11:25:00
Проведена процедура 2021-10-08 11:30:00
Разяснения 2021-10-14 09:15:00
Протоколи на комисии 2021-10-14 09:15:00
Договори 2021-10-28 15:50:00
Допълнителни споразумения 2022-01-06 14:05:00

<-- Обратно към процедури