Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2021-10-28
Обект № 211362-п1 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2021-11-15

Описание:Документи
01382021031711_botevgrad.prog.k.211362-p1.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2021-11-16 16:30:00
Протоколи на комисии 2021-11-16 16:30:00
Разяснения 2021-11-26 11:45:00
Протоколи на комисии 2021-11-26 11:45:00
Договори 2021-11-29 13:10:00

<-- Обратно към процедури