Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2021-11-09
Обект № 21839 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2021-11-25

Описание:Документи
51402021091311_midjur.secshishte.21839.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-11-25 11:10:00
Проведена процедура 2021-11-26 10:10:00
Протоколи на комисии 2021-11-30 10:15:00
Договори 2021-11-30 11:10:00

<-- Обратно към процедури