Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2021-11-12
Обект № недвижим имот ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2021-12-15

Описание:

СЗДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 г. на недвижим имот - частна държавна собственост, в териториалния обхват на ТП ДГС Миджур


Документи
05332021121011_midjur.turg.imot.2021g..doc

ПубликацияДата
Договори 2022-01-24 14:05:00

<-- Обратно към процедури