Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2021-11-30
Обект № 2208 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2021-12-22

Описание:Документи
23542021300911_troyan.dobib.2208.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-12-22 15:06:00
Проведена процедура 2021-12-22 15:06:00
Проведена процедура 2022-01-05 11:46:00
Протоколи на комисии 2022-01-11 11:37:00
Договори 2022-01-19 09:56:00
Допълнителни споразумения 2022-03-30 08:47:00
Допълнителни споразумения 2022-07-12 14:15:00
Допълнителни споразумения 2023-10-04 14:25:00

<-- Обратно към процедури