Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лом

Дата: 2021-12-02
Обект № 22303мт ДГС Лом

Дата на провеждане: 2021-12-23

Описание:Документи
15412021021512_lom.secshishte.22303mt.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-12-23 15:00:00
Договори 2021-12-30 16:00:00

<-- Обратно към процедури