Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лом

Дата: 2021-12-02
Обект № 22305 ДГС Лом

Дата на провеждане: 2021-12-23

Описание:Документи
13282021031512_lom.dobiv..22305.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-12-23 14:00:00
Договори 2022-01-10 17:00:00
Допълнителни споразумения 2022-12-22 10:40:00

<-- Обратно към процедури