Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2021-12-02
Обект № 22811 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2021-12-21

Описание:Документи
23012021021512_midjur.secshishte.22811.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-12-21 11:05:00
Проведена процедура 2021-12-22 09:10:00
Протоколи на комисии 2021-12-30 09:10:00
Договори 2021-12-30 10:20:00

<-- Обратно към процедури