Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-03
Обект № 22514мт ДГС Чипровци

Дата на провеждане: 2021-12-21

Описание:Документи
16372021031012_chip.secshishte22514mt.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2021-12-22 10:00:00
Протоколи на комисии 2021-12-22 10:25:00
Протоколи на комисии 2022-01-06 09:45:00
Договори 2022-01-05 09:10:00

<-- Обратно към процедури