Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-12-20
Обект № 2208 ДГС Черни Осъм

Дата на провеждане: 2022-01-10

Описание:Документи
55492021201412_ch.osu..secshishte.2208.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2022-01-10 14:01:00
Проведена процедура 2022-01-10 14:01:00
Протоколи на комисии 2022-01-19 15:05:00
Договори 2022-01-21 10:13:00
Допълнителни споразумения 2022-02-21 08:48:00

<-- Обратно към процедури