Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2021-12-31
Обект № 2207ст ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2022-01-18

Описание:Документи
52492021310912_godech.secshishte.2207st.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2022-01-20 16:30:00
Проведена процедура 2022-01-20 16:30:00
Протоколи на комисии 2022-01-28 09:10:00
Договори 2022-02-02 07:10:00

<-- Обратно към процедури