Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2022-01-19
Обект № 2205 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2022-02-04

Описание:Документи
12122022201001_nikopol.secshishte.2205.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2022-02-08 16:22:00
Проведена процедура 2022-02-08 16:23:00
Протоколи на комисии 2022-02-28 15:48:00
Договори 2022-03-08 12:04:00

<-- Обратно към процедури