Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2022-01-25
Обект № 22212-1 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2022-02-11

Описание:Документи
47472022251501_botevgrad.dobiv.22212-1.rar

ПубликацияДата
Разяснения 2022-02-14 15:10:00
Протоколи на комисии 2022-02-15 15:10:00
Договори 2022-02-24 09:20:00
Протоколи на комисии 2022-02-24 11:55:00

<-- Обратно към процедури