Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2022-02-07
Обект № 22103 ДГС Своге

Дата на провеждане: 2022-02-23

Описание:Документи
22302022071002_svoge.dobiv.22103.zip

ПубликацияДата
Прекратена процедура 2022-03-02 14:30:00

<-- Обратно към процедури