Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Обект № 22606 ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2022-02-23

Описание:Документи
40402022071002_belog.secshishte.22606.zip

ПубликацияДата
Прекратена процедура 2022-02-24 16:25:00

<-- Обратно към процедури