Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2022-02-07
Обект № недвижими имоти ДГС Борима

Дата на провеждане: 2022-03-10

Описание:Документи
17432022071302_обява за публикуване.doc

ПубликацияДата
Проведена процедура 2022-04-20 14:15:00

<-- Обратно към процедури