Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2022-02-09
Обект № 2 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2022-02-25

Описание: Залесяване

Документи
52342022091102_vraca.lkm.zalesqvane.ob.2.2022g..rar

ПубликацияДата
Прекратена процедура 2022-02-25 14:30:00

<-- Обратно към процедури