Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2022-02-10
Обект № 2203 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2022-02-28

Описание:Документи
36102022101002_nikopol.dobiv.2203.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2022-03-04 12:01:00
Проведена процедура 2022-03-07 10:07:00
Протоколи на комисии 2022-03-22 13:42:00
Договори 2022-03-23 12:58:00

<-- Обратно към процедури