Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2022-02-21
Обект № 22227 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2022-03-09

Описание:Документи
15472022231202_botevgrad.dobiv.22227.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2022-03-14 11:58:00
Разяснения 2022-03-14 12:02:00
Протоколи на комисии 2022-03-18 12:10:00
Договори 2022-03-21 10:00:00

<-- Обратно към процедури