Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2022-03-07
Обект № СЗДП ДП обявява търг - разсадник "Андровица"

Дата на провеждане: 2022-03-07

Описание:

СЗДП ДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - разсадник "Андровица" с горски кантон за срок от 10 г., в териториалния обхват на ТП ДГС Чипровци, дата на търга:12.04.2022 г.


Документи
36502022070903_обява разсадник Андровица.doc

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури