Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2022-03-16
Обект № 22818 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2022-04-05

Описание:Документи
04522022161303_midjur.dobiv..22818.zip

ПубликацияДата
Прекратена процедура 2022-04-05 12:05:00

<-- Обратно към процедури