Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2022-03-23
Обект № 2209 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2022-04-08

Описание:

Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността:пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДГС НИКОПОЛ в обект № 2209. 


Документи
52192022231003_nikopol.secshishte.lkd.ob.2209.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2022-04-12 15:23:00
Проведена процедура 2022-04-12 15:24:00
Протоколи на комисии 2022-04-27 08:28:00
Договори 2022-05-12 10:29:00
Допълнителни споразумения 2022-06-29 16:20:00

<-- Обратно към процедури