Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Обект № 22328 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2022-04-12

Описание:Документи
53582022241103_botevgrad.dobiv.22328.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2022-04-13 15:15:00
Протоколи на комисии 2022-04-13 15:15:00
Договори 2022-05-04 15:35:00
Протоколи на комисии 2022-04-29 13:20:00
Допълнителни споразумения 2023-01-12 11:55:00

<-- Обратно към процедури