Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Обект № 22331 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2022-04-12

Описание:Документи
01552022241203_botevgrad.dobiv.22331.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2022-04-13 15:20:00
Протоколи на комисии 2022-04-13 15:20:00
Договори 2022-05-09 11:25:00
Протоколи на комисии 2022-04-29 13:20:00
Допълнителни споразумения 2022-12-21 12:05:00

<-- Обратно към процедури