Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Обект № 22341ттр ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2022-04-12

Описание:Документи
06422022241403_botevgrad.dobiv.22341ttr.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2022-04-13 15:45:00
Протоколи на комисии 2022-04-13 15:45:00
Протоколи на комисии 2022-04-21 09:45:00
Договори 2022-04-28 09:00:00

<-- Обратно към процедури