Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лом

Дата: 2022-05-12
Обект № 2 ДГС Лом

Дата на провеждане: 2022-05-31

Описание:Документи
52422022160905_lom.lkm.ob.2.022g..rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2022-05-31 14:50:00
Допълнителни споразумения 2022-05-31 15:00:00
Протоколи на комисии 2022-06-16 11:00:00
Протоколи на комисии 2022-06-29 14:00:00
Допълнителни споразумения 2022-06-29 15:00:00
Договори 2022-07-07 10:05:00

<-- Обратно към процедури