Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2022-05-16
Обект № 4-20 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2022-06-02

Описание:

Извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества дървесина, добита на територията на СЗДП ТП ДГС -Ботевград, 


Документи
17112022161405_botevgrad.dr.deinosti.poz4-20.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2022-06-06 13:45:00
Проведена процедура 2022-06-06 13:50:00
Протоколи на комисии 2022-06-23 14:30:00
Договори 2022-06-24 12:35:00

<-- Обратно към процедури