Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2022-06-15
Обект № 2213 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2022-07-05

Описание:Документи
49072022151506_troan.dobiv.2213.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2022-07-06 14:45:00
Прекратена процедура 2022-07-06 14:47:00

<-- Обратно към процедури