Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2022-06-20
Обект № 22533 ДГС Своге

Дата на провеждане: 2022-07-07

Описание:Документи
22092022201306_svoge.dobiv.22533.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2022-07-08 10:55:00
Проведена процедура 2022-07-08 10:55:00
Протоколи на комисии 2022-07-12 14:30:00
Договори 2022-07-13 14:10:00
Допълнителни споразумения 2023-01-10 12:15:00
Допълнителни споразумения 2023-06-27 10:50:00

<-- Обратно към процедури