Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2022-06-21
Обект № 22547 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2022-07-08

Описание:Документи
56102022211306_botevgrad.dobiv.22547.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2022-07-11 11:50:00
Проведена процедура 2022-07-13 11:50:00
Разяснения 2022-07-20 11:10:00
Протоколи на комисии 2022-07-20 11:15:00
Договори 2022-07-20 11:15:00
Допълнителни споразумения 2023-07-25 14:20:00

<-- Обратно към процедури