Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2022-06-22
Обект № 2209 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2022-07-12

Описание:Документи
34302022221006_vraca.dobiv.2209.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2022-07-12 14:45:00
Протоколи на комисии 2022-07-12 14:45:00
Протоколи на комисии 2022-07-19 09:10:00
Договори 2022-07-22 09:50:00

<-- Обратно към процедури