Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2022-07-20
Обект № 2219 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2022-08-09

Описание:Документи
34102022200907_troyan.dobiv.2219.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2022-08-10 10:43:00
Проведена процедура 2022-08-10 10:44:00
Протоколи на комисии 2022-08-18 16:45:00
Договори 2022-08-23 09:35:00

<-- Обратно към процедури