Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2022-07-20
Обект № 2221 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2022-08-09

Описание:Документи
41342022200907_troyan.dobiv.2221.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2022-08-10 10:51:00
Проведена процедура 2022-08-10 11:04:00
Протоколи на комисии 2022-08-18 16:50:00
Договори 2022-08-23 09:35:00

<-- Обратно към процедури