Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Плевен

Дата: 2022-08-01
Обект № Отдаване на разсадник ДГС Плевен

Дата на провеждане: 2022-09-12

Описание:Документи
44102022011608_otdavane razsadnik.2022g..doc

ПубликацияДата
Разяснения 2022-12-02 09:50:00

<-- Обратно към процедури