Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2022-08-08
Обект № 22742 ДГС Своге

Дата на провеждане: 2022-08-25

Описание:



Документи
37212022081008_svoge.dobiv.22742.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2022-08-25 11:15:00
Проведена процедура 2022-08-25 11:20:00
Протоколи на комисии 2022-09-05 12:00:00
Договори 2022-09-05 13:45:00

<-- Обратно към процедури