Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2022-09-09
Обект № СЗДП обявява търг с тайно наддаване ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2022-10-12

Описание:

СЗДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на ПИ в ГТ, в териториалния обхват на ТП ДГС Никопол, дата на търга: 12.10.2022 г. 


Документи
40162022090909_nikopol.dr.deinosti.pi v gt.2022g..doc

ПубликацияДата
Проведена процедура 2022-11-24 16:00:00

<-- Обратно към процедури