Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Монтана

Дата: 2022-09-20
Обект № 22-3 ДГС Монтана

Дата на провеждане: 2022-10-06

Описание:Документи
44202022201009_montana.lkm.ob.22-3.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2022-10-10 13:35:00
Протоколи на комисии 2022-10-28 18:15:00
Договори 2022-11-10 13:40:00

<-- Обратно към процедури