Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2022-10-04
Обект № 221046 ДГС Своге

Дата на провеждане: 2022-10-07

Описание:Документи
28412022041510_ТП ДГС Своге - обявление 221046.pdf

ПубликацияДата
Договори 2022-10-13 09:45:00
Допълнителни споразумения 2022-11-15 14:45:00

<-- Обратно към процедури