Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2022-11-29
Обект № 2305 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2022-12-20

Описание:Документи
31002022291311_troyan.dobiv.2305.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2022-12-21 14:50:00
Протоколи на комисии 2022-12-21 14:52:00
Протоколи на комисии 2023-01-11 15:15:00
Договори 2023-01-16 15:58:00
Допълнителни споразумения 2023-05-19 14:59:00

<-- Обратно към процедури