Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2022-12-02
Обект № 2307 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2022-12-21

Описание:Документи
39222022021612_nikopol.dobiv.2307.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2022-12-22 13:29:00
Протоколи на комисии 2022-12-22 13:29:00
Протоколи на комисии 2023-01-10 13:49:00
Договори 2023-01-17 09:49:00

<-- Обратно към процедури