Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ловеч

Дата: 2023-02-08
Обект № 2311 ДГС Ловеч

Дата на провеждане: 2023-02-28

Описание:Документи
32482023080902_lovech.dobiv.2311.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2023-02-28 17:00:00
Протоколи на комисии 2023-02-28 17:00:00
Договори 2023-03-13 10:30:00

<-- Обратно към процедури