Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2023-02-24
Обект № СЗДП обявява повторен търг с тайно наддаване

Дата на провеждане: 2023-03-14

Описание:

СЗДП обявява повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти - 3 бр. сгради в гр. Ботевград, в териториалния обхват на ТП ДГС Ботевград, дата на търга: 14.03.2023 г. от 11:00 часа 


Документи
37452023240902_обява повторен търг- 3 бр. сгради ДГС Ботевград.doc

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури