Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Монтана

Дата: 2023-12-04
Обект № 24405 ДГС Монтана

Дата на провеждане: 2023-12-19

Описание:Документи
21002023141512_montana.dobiv.24405.rar

ПубликацияДата
Разяснения 2023-12-04 13:30:00
Разяснения 2023-12-04 13:30:00
Протоколи на комисии 2023-12-28 15:20:00
Проведена процедура 2023-12-28 15:20:00
Договори 2024-01-11 09:30:00

<-- Обратно към процедури