Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2017-07-24
Обект № 171145 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2017-08-10

Описание:Документи
48262017241207_botevgrad.secshishte.171145.zip

ПубликацияДата
Разяснения 2017-08-14 12:41:00
Протоколи на комисии 2017-08-14 12:42:00

<-- Обратно към процедури