Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2023-12-07
Обект № 241010 ДГС Мездра

Дата на провеждане: 2023-12-22

Описание:



Документи
14342023071212_mezdra.dobiv.241010.zip

ПубликацияДата
Прекратена процедура 2023-12-15 12:25:00

<-- Обратно към процедури