Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Черни Осъм

Дата: 2024-02-06
Обект № 2408 ДГС Черни Осъм

Дата на провеждане: 2024-02-22

Описание:



Документи
09492024060902_ch.osum.dobiv i podvoz.2408.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2024-02-22 13:10:00
Проведена процедура 2024-02-22 13:11:00
Протоколи на комисии 2024-03-11 10:23:00
Договори 2024-03-11 10:24:00

<-- Обратно към процедури