Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2024-02-08
Обект № 2024 - 1 П /Д/

Дата на провеждане: 2024-03-12

Описание:

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 2024 - 1 П /Д/ за определяне на купувач и сключване на дългосрочен договор за срок от 5 години на територията на СЗДП ДП


Документи
42132024081002_заповед № РД 24-2 от 07.02.2024 г.pdf
42182024081002_тр. документация и образци 2024 - 1 ПД.rar
42282024081002_Технологични планове 2024 - 1 ПД.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2024-03-14 16:25:00
Проведена процедура 2024-03-14 16:25:00
Протоколи на комисии 2024-03-28 16:30:00
Договори 2024-03-29 09:05:00
Протоколи на комисии 2024-04-10 14:20:00

<-- Обратно към процедури